NŽT toliau vykdys patikrinimus dėl užimtos valstybinės žemės

Informuojame, kad 2019 metais Nacionalinės žemės tarnybos specialistai vykdė žemės naudojimo valstybinę kontrolę, kurios metu buvo tikrinami, savavališki valstybinės žemės užėmimo atvejai, kai asmenys, žinodami, kad žemė yra valstybinė, tyčia (sąmoningai) tokius žemės plotus ,,prisijungia“ prie savo namų valdos žemės sklypų ar sodo sklypų, t. y. aptveria savo namų valdas ar sodo sklypus kartu su valstybine žeme tvoromis, gyvatvorėmis ir pan. 

Dėl paramos saulės elektrinėms sodų paskirties pastatuose

Informuojame, kad jau daugiau kaip savaitę yra paskelbtas paraiškų priėmimas paramai saulės elektrinėms namuose ir saulės parkuose įsirengti ir seniems katilams pasikeisti. Šios paraiškos priimamos iki sausio 31 d. Kitas paraiškų etapas bus tik po metų – jau 2021 m.

Saulės elektrinėms skiriama 323 EUR/kWh, o keičiant senus katilus – iki 50 proc. subsidija.

SKELBIAME ŽINIAI

  Į Vilniaus susivienijimą "Sodai" kreipėsi sodininkų bendrijų vadovai su klausimu, ar jie galėtų gautą 2 proc. paramą užskaityti kaip nario mokestį ar įmoką, jei paramą pervedęs sodininkas pateiktų dokumentus, kiek konkrečiai paramos jis pervedė bendrijai.

 Siunčiame paaiškinimą, kodėl 2 proc. parama negalėtų būti skirta kaip nario mokesčio ar įmokos (įnašo) įskaitymas sodininkų bendrijai.

KLAUSIATE - ATSAKOME

K L A U S Ė T E  
Ar teisinga skleidžiama informacija, kad mūsų sodų bendrijos visas gatves prižiūrės, tvarkys Vilniaus rajono savivaldybė?
A T S A K O M E
     2019m. gegužės 17d.  Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos sprendimu T3-185 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintame sąraše eilės Nr.17 kelio Ąžuolų 1-oji gatvė -  atstumui 0,879 km. ( atstumas matuojamas  nuo senojo Ukmergės plento) -  suteiktas kelio Nr.VL7860.

Dėmesio

Primename, kad vadovaujantis 2015-06-20d. Visuotinio s/b narių susirinkimo protokolo 5.7 punktu Gruodžio, Sausio, Vasario mėnesių Šeštadieniais dėl blogų darbo sąlygų valdyba vagonėlyje nebudės. Bendrausime telefonu arba el. laiškais.

Mokesčius mokėkite banko pavedimais LT192140030000975319 Luminor banke.

Atvyksime į vagonėlį tik esant reikalui, ar atskirai sutarus su bendrijos nariais.

VALDYBA

INFORMUOJAME

VMI prie Finansų ministerijos pervedė į  sodininkų bendrijos „ĄŽUOLAS –2“ sąskaitą 1053,39eur.

Tai  parama, kurią skyrėte bendrijai iš  JŪSŲ sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

Nuoširdžiai DĖKOJAME VISIEMS , KURIE SKYRĖTE ŠIĄ PARAMĄ.

Šią paramą visuotino susirinkimo sprendimu, skiriame gatvių dangos remontui

VALDYBA

D Ė M E S I O

Spalio 13d. organizuojame VIENKARTINĮ stambiagabaričių buitinių atliekų surinkimą – išvežimą.
Atliekas galite palikti seniūno nustatytoje ir pažymėtoje vietoje prie įvažiavimo į sodininkų bendriją.
DRAUDŽIAMA – palikti statybines atliekas, padangas, šiferį, dažus.

Valdyba

KLAUSIATE - ATSAKOME

Kokias buitines atliekas galima mesti į konteinerius?
GERBIAMIEJI į buitinių atliekų konteinerius galima mesti tik mišrias komunalines atliekas. Mišrios komunalinės atliekos - tai atliekos, likusios po pirminio atliekų rūšiavimo. Jos surenkamos pagal atliekų surinkimo grafikus.
Į buitinių atliekų konteinerius mesti: