Narių susirinkimas

S/b „Ąžuolas-2“ nariams

PRANEŠIMAS

2019m. BIRŽELIO 15d. 11 val.  

vyks s/b „ Ąžuolas -2“ narių susirinkimas

Darbotvarkė:

  1. Ūkinės ir finansinės veiklos ataskaita už 2018m.
  2. Revizoriaus ataskaita už 2018m.
  3. 2019 m. pajamų - išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  4. Kiti klausimai ir diskusijos. 

Nesusirinkus kvorumui pakartotinis susirinkimasbus šaukiamas pagal tą pačią darbotvarkę

2019m. birželio 29d. 11 val.

Gerb. SODININKAI

NUOŠIRDŽIAI ATSIPRAŠOME UŽ SUTRIKDYTĄ RAMYBĘ .

Šiuo metu filmuojamas režisieriaus Vyganto Bachmackij debiutinis filmas "Vestuvės", kuris filmuojamas pastate, esančiame kitoje ežero pusėje.

Filmo žanras yra komedija. Veiksmas žiūrovą nukelia į 3 laikus: vestuvių rytą - ceremoniją - vestuvinę šventę. 

Filmas bus rodomas visuose kino teatruose ir televizijoje.

AČIŪ

DĖKOJAME ŠAUNIEMS SODININKAMS IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS GEGUŽĖS 11d. TVARKIUSIEMS BENDRIJOS APLINKĄ

AČIŪ

NEDALYVAVUSIEJI BENDRIJOS APLINKĄ TVARKYTI GALITE BET KURIUO JUMS PATOGIU LAIKU.

NEATLIKTŲ DARBŲ DAR LIKO LABAI DAUG.

VALDYBA

2%

GERBIAMIEJI

   Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie  jau eilę metų   skyrėte dalį sumokėto pajamų mokesčio mūsų sodininkų  bendrijai. Taivienas paprasčiausių ir papildomų išlaidų nereikalaujančių būdų prisidėti prie bendrijos gerbūvio gerinimo.   Paramos tikimės ir šiais metais.

PARAMOS  GAVĖJAS                                                            
Sodininkų bendrija “Ąžuolas-2“

KODAS - 191517923

TALKA

Demėsio GEGUŽĖS 11d. 11 val. organizuojame talką.

Prašome  visus   aktyviai dalyvauti. Renkamės prie vagonėlio  su  darbo įrankiais -  kastuvais, grėbliais.

Numatomi darbai:

  • pliažų tvarkymas;
  • sporto aikštelės tvarkymas;
  • šiukšlių surinkimas;
  • asfaltuotos gatvės kelkraščių tvarkymas;
  • KITI DARBAI  

Nepamirškite užsiregistruoti. Sąrašai - vagonėlyje.

VALDYBA

D Ė M E S I O

Gerb. SODININKAI

   Ruošiamės 2019 metų Visuotiniam bendrijos narių susirinkimui.

    Prašome siūlyti priemones ir darbus susijusius su sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu,  kuriuos , Jūsų nuomone, būtina įgyvendinti bendrijoje.

Gerbiamieji

Vadovaujantis Sodininkų bendrijos įstatymu tikslinami asmenų (fizinių ir juridinių ), turinčių bendrijoje sodo sklypą sąrašas. Sąraše privalomi duomenys:

- vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta,

- juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė,

- telefono nr., sklypo Nr., plotas ir adresas.

Asmens duomenys tvarkomi Reglamento(ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtinta sąlyga.

Atvykite į vagonėlį šeštadieniais 11-15 valandomis arba paskambinkite tel.

Greideriavimas

Š.m. sausio 12d. – šeštadienį , greideriavome s/b gatves. Šio darbo tikslas – palengvinti vairavimą, užtikrinti saugesnį eismą bei oro atšilimo laikotarpiais mažinti vandens  kiekį važiuojamoje kelio dalyje.   Numatyto darbo NEGALĖJOME  kokybiškai  atlikti, nes kai kuriose gatvelėse MAŠINOS BUVO PALIKTOS VAŽIUOJAMOJE DALYJE. Greideris negalėjo pravažiuoti, tačiau kai kurių mašinų šeimininkai ramiai „vaizdelį“ stebėjo pro langus, bet mašinų nepatraukė.