Informacija dėl medžių ir krūmų kirtimo

Nuo š.m. liepos 1 d. įsigaliojo LR Vyriausybės nutarimas "Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems".
Naujovė yra ta, kad ir privačiuose sklypuose augantys medžiai, jei pagal parametrus jie yra priskiriami saugotiniems, gali būti kertami tik gavus savivaldybės leidimą. Anksčiau galiojusiuose teisės aktuose, privačiuose sklypuose buvo galima kirsti medžius be leidimo. Taip pat reglamentuojamas ir sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių želdinių tvarkymas. Kviečiame susipažinti ir informuoti savo bendrijos sodininkus.

Vilniaus susivienijimas "Sodai"