Informacija

2018 m. lapkričio 7 d. Vilniaus rajono savivaldybėje įvyko Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių sodininkų bendrijų vadovų susitikimas su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vadovaujančiais darbuotojais.

Susitikimo metu aptarti mišriųjų ir rūšiuojamųjų atliekų tvarkymo klausimai. Sodininkai pareiškė pretenzijas atliekų tvarkytojams dėl konteinerių dislokavimo vietų, vežimo grafikų. Ypač opus rūšiuojamųjų atliekų konteinerių stygius ir atliekų turėtojų nenoras ir nemokėjimas rūšiuoti atliekas.

Savivaldybės administracijos atstovai informavo, kad vykdomas projektas dėl stacionarių atliekų aikštelių projektavimo ir įrengimo, kurio įgyvendinimas numatytas iki 2019 m. pabaigos. Savivaldybės atstovai teigia, kad šiuo metu negali kiekvienam sodo sklypui skirti atskirų konteinerių, nes yra jų trūkumas, be to  negalimas atliekų surinkimas nuo privačių sodo sklypų dėl apriboto privažiavimo (siauros gatvės, šiukšliavežės gabaritai per dideli). Todėl sodininkų bendrijos turės tenkintis bendrais konteineriais, o už tvarką aplink šiukšlių konteinerius turės atsakyti bendrijos valdymo organas. Sodininkų bendrijų vadovai pasipiktino, kad jie prie visų sodininkų bendrijoje atliekamų darbų, dar turi rūpintis ir atliekų aikštelių tvarkymu, nors mokesčius už atliekų surinkimą moka fiziniai asmenys, o ne sodininkų bendrija kaip juridinis asmuo. Savivaldybė rekomenduoja sodininkų bendrijoms prie atliekų surinkimo aikštelių (konteinerių buvimo vietoje) įrengti stebėjimo kameras, kurios galėtų užfiksuoti pažeidėjus. O nuotraukas ar video su pažeidėjais sodininkų bendrijos turėtų pateikti savivaldybės viešosios tvarkos skyriui. Kitokio bendro sutarimo dėl atliekų surinkimo pagerinimo sodininkų bendrijose nebuvo rasta.

Taip pat buvo aptartas opus valstybei priklausančių sodininkų bendrijose esančių gatvių remonto ir priežiūros klausimas. Savivaldybės atstovai pareiškė, kad kol nebus pakeistas teisinis reglamentavimas, savivaldybė neperims šių kelių iš valstybės, tačiau patikino, kad gali prisidėti prie kelių remonto 50/50 su sodininkų bendrijomis. Sodininkų bendrijos turėtų apsispręsti dėl dalinio finansinio dalyvavimo tvarkant gatves.

Kartu sodininkai painformuoti, kad Ministro pirmininko pavedimu Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos įpareigotos artimiausiu metu parengti kelių esančių sodininkų bendrijose perdavimo savivaldybėms tvarkos aprašą.

Savivaldybės atstovai paaiškino dėl žaliųjų atliekų deginimo. Šią tvarką reglamentuoja 1999 m. rugsėjo 1 d. LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. 269Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis deginant augalus ar jų dalis.

Taip pat savivaldybės atstovas informavo sodininkų bendrijų vadovus apie želdinių tvarkymą privačiuose sklypuose ir sodininkų bendrijos bendro naudojimo žemėje, apie leidimų gavimą, norint nukirsti ar genėti saugotinus želdinius (savivaldybės tarybos sprendimas 2018 m. rugsėjo 26 d. Nr. T3-307).

Labai aktualus sodininkų bendrijoms apleistų sklypų administravimas. Šiuo metu nėra registro, kuriame būtų galima patalpinti informaciją apie tokius sodininkų bendrijose esančius sklypus. Apie apleistus ir netvarkomus sklypus siūloma pranešti savivaldybės viešosios tvarkos skyriui arba Nacionalinės tarnybos rajono skyriui. Susitikimo metu savivaldybė patikino, kad dar galima kreiptis į VĮ Valstybės žemės fondą, tačiau pasitikslinus informaciją gavome atsakymą, kad ši įstaiga sodininkų bendrijų apleistų sklypų neadministruoja.

 

Pagarbiai

Vilniaus susivienijimo "Sodai" pirmininkas

Romasis Vaitekūnas