Dėl augintinių

GERBIAMIEJI,

Mūsų bendrijoje kyla konfliktai irnepasitenkinimas dėl šunų laikymo ir priežiūros taisyklių nevykdymo. „Pamiršta“ šeimininkai, kad jų mylimieji augintiniai sodų bendrijose turi būti laikomi:

- pririšti arba uždaryti aplinkiniams saugiuose voljeruose,kurie įrengti ne arčiau kaip 2metrai nuo kaimyninių sklypų ribos ir kurių aukštis ne mažesnis kaip 1,8m.;

- be raštiško kaimyno sutikimo individualioje valdoje šuo negali būti pririštas arčiau kaip 2 metrai nuo kaimyno sklypo ribos;

- pavojingi šunys , kurių sąrašas nurodytas IX skyriaus 91p. , privalo būti pririšti ar uždaryti ne žemesniame kaip 2 metrų aukščio voljere;

- gyvūnų keliamas triukšmas neturi sutrikdyti žmonių ramybę, viešą rimtį.

Gyvūnų laikytojas privalo UŽTIKRINTI,  kad augintinis neterštų aplinkos – bet kokios viešosios vietos. Šeimininkas privalo nedelsiant surinkti ir išvalyti gyvūnų paliekamas išmatas. 

Būkime bendruomeniški – neterškime aplinkos, surinkime bei paraginkime kitus surinkti savo laikomų gyvūnų ekskrementus.

Tais atvejais , kai šuo išbėga vienas už gyvūno laikytojo turimos sodo ribos  - jis tampa BEPRIEŽIŪRIU GYVŪNŲ  keliančiu aplinkiniams grėsmę. Praneškime apie tokį gyvūną  policijai arba bet kuriai šunų prieglaudai. Būtina visiems būti aktyviems ir imtis priemonių, kad  augintiniai turėtų atsakingus šeimininkus.

Primename, kad ypatingi reikalavimai numatyti ir laikantiems bites, nes bitės sąlyginai pavojingos žmonėms ir gyvūnams. Pažymėtina, kad prie įėjimo į žemės valdos teritoriją, kurioje laikomi aviliai su bičių šeimomis, matomoje vietoje turi būti įspėjamasis ženklas su užrašu „Atsargiai bitės“. Aviliai turi būti pastatyti 10 m. atstume iki kelio bei 5 m. atstumu iki besiribojančios žemės valdos. Minimalių atstumų reikalavimas aviliams netaikomas, kai teritorija, kurioje jie įrengti yra aptverta tvora arba apsodinta gyvatvore, ne žemesne kaip 2m. aukščio.

VALDYBA