Greideriavimas

Š.m. sausio 12d. – šeštadienį , greideriavome s/b gatves. Šio darbo tikslas – palengvinti vairavimą, užtikrinti saugesnį eismą bei oro atšilimo laikotarpiais mažinti vandens  kiekį važiuojamoje kelio dalyje.   Numatyto darbo NEGALĖJOME  kokybiškai  atlikti, nes kai kuriose gatvelėse MAŠINOS BUVO PALIKTOS VAŽIUOJAMOJE DALYJE. Greideris negalėjo pravažiuoti, tačiau kai kurių mašinų šeimininkai ramiai „vaizdelį“ stebėjo pro langus, bet mašinų nepatraukė. Todėl dar kartą primename – Visuotino susirinkimo sprendimu Draudžiama mašinas palikti gatvėje, važiuojamoje dalyje. VISI PRIVALOTE mašinas  laikyti savo kieme. Tai privaloma ir žiemos, ir vasaros laikotarpiais.  

VALDYBA