Gerbiamieji

Vadovaujantis Sodininkų bendrijos įstatymu tikslinami asmenų (fizinių ir juridinių ), turinčių bendrijoje sodo sklypą sąrašas. Sąraše privalomi duomenys:

- vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta,

- juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė,

- telefono nr., sklypo Nr., plotas ir adresas.

Asmens duomenys tvarkomi Reglamento(ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtinta sąlyga.

Atvykite į vagonėlį šeštadieniais 11-15 valandomis arba paskambinkite tel.

868733553 , 869800970

VALDYBA