D Ė M E S I O

Gerb. SODININKAI

   Ruošiamės 2019 metų Visuotiniam bendrijos narių susirinkimui.

    Prašome siūlyti priemones ir darbus susijusius su sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu,  kuriuos , Jūsų nuomone, būtina įgyvendinti bendrijoje.

         Pasiūlymų pagrindu, kaip ir kiekvienais metais, bus sudaryta sąmata, kurią svarstysime Visuotiniame susirinkime. Patvirtinus sąmatą Valdyba organizuos numatytų priemonių įgyvendinimą.   

KVIEČIAME  AKTYVIAI  DALYVAUTI

Pasiūlymus teikite iki 2019-05-30 dienos 

      Raštelius galite įmesti į pašto dėžutę prie vagonėlio, telefonu  pasiūlyti bet kuriam valdybos nariui arba asmeniškai apsilankykite  šeštadieniais  vagonėlyje.

VALDYBA