Narių susirinkimas

S/b „Ąžuolas-2“ nariams

PRANEŠIMAS

2019m. BIRŽELIO 15d. 11 val.  

vyks s/b „ Ąžuolas -2“ narių susirinkimas

Darbotvarkė:

  1. Ūkinės ir finansinės veiklos ataskaita už 2018m.
  2. Revizoriaus ataskaita už 2018m.
  3. 2019 m. pajamų - išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  4. Kiti klausimai ir diskusijos. 

Nesusirinkus kvorumui pakartotinis susirinkimasbus šaukiamas pagal tą pačią darbotvarkę

2019m. birželio 29d. 11 val.

Renkamės sporto aikštelėje prie vagonėlio. Skelbti- skelbimų lentose, internet. pusl., SMS- kontak. tel., spaudoje.

Susipažinti su svarstomų dokumentų projektais  galite  valdybos darbo metu - šeštadieniais 11-15 val.

Susirinkimą šaukia s/b valdyba