KLAUSIATE - ATSAKOME

K L A U S Ė T E  
Ar teisinga skleidžiama informacija, kad mūsų sodų bendrijos visas gatves prižiūrės, tvarkys Vilniaus rajono savivaldybė?
A T S A K O M E
     2019m. gegužės 17d.  Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos sprendimu T3-185 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintame sąraše eilės Nr.17 kelio Ąžuolų 1-oji gatvė -  atstumui 0,879 km. ( atstumas matuojamas  nuo senojo Ukmergės plento) -  suteiktas kelio Nr.VL7860.
     Šią atkarpą , pagal žodinį paaiškinimą, seniūniją prižiūrės, tvarkys  pagal turimus išteklius ir joje galiojančią tvarką. ( Šį darbą jau eilę metų seniūnija ir vykdo).
INFORMACIJOS APIE VISŲ SODŲ BENDRIJOJE ESANČIŲ GATVIŲ PRIEŽIŪRĄ/TVARKYMĄ NETURIME.
     Minėtą nutarimą dėl šios atkarpos įtraukimo į vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą galite rasti Vilniaus  r. savivaldybės puslapyje.
Todėl dar kartą dėkojame Vilniaus rajono savivaldybei už pagalbą asfaltuojant Ąžuolų 1-ją gatvę pagal programą 50+50, kai pusę lėšų skyrė savivaldybė, o pusę - sodininkai.

VALDYBA