Gerbiamieji

Vadovaujantis Sodininkų bendrijos įstatymu tikslinami asmenų (fizinių ir juridinių ), turinčių bendrijoje sodo sklypą sąrašas. Sąraše privalomi duomenys:

- vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta,

- juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė,

- telefono nr., sklypo Nr., plotas ir adresas.

Asmens duomenys tvarkomi Reglamento(ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtinta sąlyga.

Atvykite į vagonėlį šeštadieniais 11-15 valandomis arba paskambinkite tel.

Greideriavimas

Š.m. sausio 12d. – šeštadienį , greideriavome s/b gatves. Šio darbo tikslas – palengvinti vairavimą, užtikrinti saugesnį eismą bei oro atšilimo laikotarpiais mažinti vandens  kiekį važiuojamoje kelio dalyje.   Numatyto darbo NEGALĖJOME  kokybiškai  atlikti, nes kai kuriose gatvelėse MAŠINOS BUVO PALIKTOS VAŽIUOJAMOJE DALYJE. Greideris negalėjo pravažiuoti, tačiau kai kurių mašinų šeimininkai ramiai „vaizdelį“ stebėjo pro langus, bet mašinų nepatraukė.

Dėl augintinių

GERBIAMIEJI,

Mūsų bendrijoje kyla konfliktai irnepasitenkinimas dėl šunų laikymo ir priežiūros taisyklių nevykdymo. „Pamiršta“ šeimininkai, kad jų mylimieji augintiniai sodų bendrijose turi būti laikomi:

- pririšti arba uždaryti aplinkiniams saugiuose voljeruose,kurie įrengti ne arčiau kaip 2metrai nuo kaimyninių sklypų ribos ir kurių aukštis ne mažesnis kaip 1,8m.;

Atsakymas į paklausimą

Sodininkas parduoda sklypą. Ar turi kaimynas pirmumo teisę įsigyjant šį sklypą? Juk pirmumo teisė numatoma Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme. 

ATSAKOME :

Deja, parduodant privatų sodo sklypą, kaimynai neturi jokios pirmumo teisės. Sklypo savininkas sklypą gali parduoti bet kam. Minėtas  Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymas NETAIKOMAS  sodininkų bendrijose esantiems sklypams. Jis taikomas tik ūkininkams ( žemės ūkį vykdantiems asmenims).

VALDYBA

D Ė M E S I O

Nuo GRUODŽIO 8 d. žiemos mėnesiais dėl blogų darbo sąlygų valdyba vagonėlyje nebudės.

Bendrausime telefonu arba el. laiškais.

Atvyksime į vagonėlį tik esant skubiam reikalui, sutarus su bendrijos nariais.

Mokesčius mokėkite banko pavedimais arba skambinkite Svetlanai. Susitarsite susitikimo laiką. 

VALDYBA

Informuojame

 VMI prie Finansų ministerijos į sodininkų bendrijos „ĄŽUOLAS – 2“sąskaitą pervedė 1114,02eur. Tai - 2 procentai JŪSŲ sumokėtogyventojų pajamų mokesčio (GPM) , kuriuos skyrėte bendrijai.

Nuoširdžiai DĖKOJAME VISIEMS , KURIE SKYRĖTE ŠIĄ PARAMĄ.
Šią paramą, visuotino susirinkimo sprendimu, skirsime gatvių dangos remontui

VALDYBA